Filippos vänner

 

Vilka är vi?
Kristen tro
Jehovas vittnen
Mormoner
New Age
Litteratur

Välkommen till Filippos vänner

Filippos vänner har vi kallat de som har bidragit till denna hemsida.

Vår grund är ett bibelcitat:

Johannes evangelium, kapitel 1, vers 46 
Natanael sade: "Kan det komma något gott från Nasaret?" Filippos svarade: "Följ med och se!"

Med Filippos ord "Följ med och se" vill vi poängtera att man själv ska komma fram till sin tro genom att själv undersöka kristendomen och bibeln. Ingen genom andras tolkningsramar som sker t.ex. inom Jehovas Vittnen.

Vi som skriver artiklar på denna hemsida har sett det som vår uppgift att informera om sekter och samfund.

Alla är traditionellt kristna, d.v.s. sådana som hör till Svenska kyrkan, EFS, Pingströrelsen m.m.

Informationen är koncentrerad på är Jehovas Vittnen, Mormonerna och New Age.

Det vi har fått erfara är att när vi har talat med Jehovas Vittnen eller mormoner har det påstått att den kyrka vi tillhör är en som förfallit och att deras kyrka eller lära är den enda riktiga kristna läran eller kyrkan. Vi har undersökt dessa rörelser och på denna Web-plats har vi jämfört dessa med traditionell kristendom.

När det gäller New Age har vi framförallt märkt att många inom denna rörelse inte öppet deklarerar vad det som lärs ut har för bakgrund. TM är till exempel en hinduisk sekt och det man lär sig vid TM är hinduiska seder. TM marknadsför sig som en neutral meditationsmetod.

Vår målsättning är att informationen ska vara så korrekt som möjligt. Detta är dock inte så enkelt som man kan tro. De källor man använder sig av kan ibland ge olika uppgifter. Vissa företeelser inom en del sekter och samfund är hemliga och därför svåra att få inblick i. Man har också fortgående uppenbarelser i vissa sekter/samfund, vilket gör att dagens sanning inte nödvändigtvis är morgondagens sanning. Sekter/samfund kan ha olika framtoning i olika länder. Så kan t.ex. uppfattningen om sekten/samfundet bli olika om man granskar den i Indien än i Sverige. Det kan finnas helt olika uppfattning om en och samma sak beroende på om man betraktar den utanför sekten/samfundet jämför med att man gör det inom den. Det kan också skilja sig i hur en sekt/samfund marknadsför sig jämför med den teologi man har. Detta är mycket vanligt bland Jehovas vittnen och mormoner. Man får först lära sig det som är lättast att acceptera och sedan får man information om resten. Detta skiljer sig från den vanliga kyrkan. Kristen kan man bli på många olika sätt. Alltifrån att man har kristna kompisar som ung till att man som affärsman läser den bibel som gideoniterna lägger ut på hotell. En berättade att han mötte Gud vid ett nattvardsfirande. Han blev så glad att han ville ta hela kyrkan i famn.

En större öppenhet har dock börjat märkas, särskild inom Jehovas Vittnen, i och med Internet och att många publicerar sig och sina åsikter på den. Mormoner verkar ha lite mer problem. Den officiella webben är ganska mager på information. Däremot är de inofficiella sidorna mycket informativa.

Alla artiklar på följande sidor som börjar med "Din granne är -" har tidigare publicerats i EFS i Västerbottens tidskrift Vårt budskap. Några artiklar är nedkortade jämfört med de som publicerats i Vårt budskap beroende på att tidningen och Web-sidorna vänder sig till olika publik.

Man kan tycka att de som står bakom en sådan här hemsida skulle bestå av intoleranta personer med liten förståelse för andra trosriktningar. Detta stämmer inte med verkligheten. Flera medlemmar försvarar hårt religionsfriheten och skulle gå emot dem som inte vill att moskéer, mormoners tempel eller Jehovas Vittnens församlingslokaler byggs. Många är klart positiva till invandrare och en del är medlemmar i Amnesty.

Denna sida uppdaterades senast 2006-10-26.