Din granne är - Jehovas Vittne
Hem ] Upp ] [ Din granne är - Jehovas Vittne ] Jehovas Vittnen - vad tror de på? ] Kontakter och länkar ]

 

Jehovas Vittnen tar sitt namn från Jes. 43:10: "Men ni är mina vittnen, säger Herren (Jehova, enligt Nya Världens översättning), ni är mina tjänare, den som jag har utvalt för att ni må veta och tro mig och förstå att det är jag. Före mig är ingen Gud danad, och efter mig skall ingen komma."

Bibeln - feltolkad av alla andra

Jehovas Vittnen anser att Bibeln är Guds ord, men att kyrkorna genom tidens gång förvanskat dess tolkning. Numera är det bara de själva som har en rätt bibeltolkning. Den egna "Nya Världens bibelöversättning" avviker på en del ställen markant mot andra bibelöversättningar på ett sätt som ger fördel för de tolkningar de gör.

På samma sätt som de betraktar sin egen bibeltolkning och troslära som den enda rätta, så betraktar de också alla andra kyrkor som falska. Missförhållanden inom kyrkor och samfund och brister i livsföringen bland deras medlemmar kan användas som argument.

Jesus - Guds son, men inte Gud.

Jesus, tror man var Guds son, och är högt aktad. Synen på Jesus har varierat genom JV:s hundraåriga historia. Vid en ytlig bedömning kan mycket verka överensstämma med kristen tro eller åtminstone vad många människor tror att bibeln säger. Men de grundläggande delarna skiljer. Man säger att Jesus deltog i skapelsen av världen - han fanns före den synliga världens skapelse men i ärkeängeln Mikaels gestalt - han är Guds Son men en skapad varelse, liksom vi alla är skapade Guds söner. Jesus var alltså inte Gud i människogestalt enligt Jehovas vittnen..

Övertygade om att de har rätt

Vittnena står vid din dörr därför att de är övertygade om att de har rätt och att de vill rädda så många som möjligt undan Harmageddon och till ett liv på en paradisiskjord. Det är huvudskälen till tjänsten, till vittnandet. - Andra skäl, som man naturligtvis inte erkänner. är fruktan för att själv inte kunna klara sig in på den paradisiska jorden och behovet av att visa sig vara en värdig medlem i Jehovas teokratiska organisation här och nu.

De flestas kontakt med Jehovas Vittnens tro sker i samband med deras dörrknackning. Ett tillfälle där det inte är lätt att föra samtal pga. den anspänning de då står i. (jag själv blir kanske också onaturlig).

Ett Jehovas Vittne är också medvetet om att han eller hon kan möta motstånd och förföljelse. Det tar man som en bekräftelse på att man är av sanningen (Jfr Joh. 15:18-20). Något som ytterligare försvårar det för dem att ta emot kritiska argument. Samtal är som tidigare nämnts svårt. Men man borde ändå vänligt men bestämt kunna kräva att de ska kunna lyssna till vad man har att säga - om de vill att man ska lyssna till dem. Som 'värd' i huset har man också rätten att välja samtalsämne. Och till det ämnet bör man hålla sig med en viss envishet.

Saknar tankefrihet i trosfrågor

Många J.V är jagade, men det erkänner man inte. Man är en fånge i ett mycket totalitärt system. Man har ingen frihet. "Den styrande kretsen" bestämmer i princip allt! Allt detta torde de flesta Jehovas Vittnen veta eller ana, men sådana hädiska tankar skall man helst inte tänka och ännu mindre uttala! Där är Ray Frans bok "Samvetets kris" ett strålande exempel. Andra avhoppare eller uteslutna kan också bekräfta dessa påståenden.

Det är också denna styrning som leder till att folk lämnar JV. En läropunkt som väl bidragit mest till avhopp är läran om tidpunkten, eller basen för uträknandet av tidpunkten, för tusenårsrikets upprättande.

Beredd på att möta, ej bemöta

Hur kan man vara beredd att möta, obs! inte att bemöta, ett Jehovas Vittne?

-genom att själv veta vad man själv tror ( 1 Petr. 3: 15, Kol. 4:6 och 2 Tim. 1:12) - att bedja före, under och efter besöket.

OBS det är en skam att föreslå gemensam bön för att möjligen bli fri de besökande. -genom att sätta sig in i Vakttornets läror och Jehovas Vittnens sätt att tänka. Det kan du göra genom att studera litteratur.

Här är boken "Drömmen om riket" av Håkan Arlebrand ett måste!

Inge Rönnbäck