Din granne är - mormon
Hem ] Upp ] [ Din granne är - mormon ] Granskning av Mormons bok ] Granskning av Den kostbara pärlan ] Momoner - vad tror de på? ] Bibeln och Mormons bok ]

 

Din granne är - mormon

När vi hör ordet mormon tänker vi ofta på två kostymklädda unga män, ofta cyklande, som far runt och sprider mormonismens läror. Idag kan även kvinnor vara missionärer. Mormonerna tycker inte om att man kallar dem mormoner då de ser sin kyrka som den återupprättade kyrkan. Därför vill man bli kallade kristna.

Joseph Smith

Den som undersöker mormonernas läror kommer snabbt i kontakt med Joseph Smith som är grundaren av mormonkyrkan och dess främsta profet. Joseph Smith föddes 1805 i staten Vermont, USA. Redan i unga år började Joseph, enligt egen utsago, grubbla på vilken kyrkas lära som var riktig.

Enligt honom så förekom det 1820 en väckelse i hans hembygd, som orsakade svåra stridigheter mellan de olika lärorna.

Då uppenbarade sig två ljusgestalter, Fadern och Sonen, för honom och sa att han inte skulle ansluta sig till någon av de existerande kyrkorna. Hösten 1823 mötte Joseph i en syn ängeln Moroni som talade om att det fanns en plats där några guldplåtar var nedgrävda.

Dessa guldplåtar, skrivna på "reformerad egyptiska", översattes av Joseph Smith och blev Mormons bok. 1830 bildade Joseph och fem av hans vänner "Kristi kyrka" i staten New York. Kyrkan växte under ökat motstånd från omgivningen.

P.g.a. det ökade motståndet plus Joseph Smith egna förehavanden, bl.a. en banksvindel, så börjar mormonkyrkan sin vandring västerut. Joseph Smith var en stor kvinnokarl och förförde många kvinnor, under hustruns protester, vilket till slut resulterade i att Joseph Smith införde månggiftet.

Joseph Smiths erotiska äventyr och hans politiska mål gjorde att en opposition bildades mot honom inom mormonkyrkan. Början till slutet för Joseph Smith blev när han lät förstöra oppositionstidningen Nauvoo Expositors tryckeri, efter det att tidningen hade publicerat en rad avslöjande artiklar mot honom.

Aktionen mot tryckeriet orsakade en stor indignation i hela Illinois och den 12 juni 1844 arresterades Joseph Smith. Den 27 juni stormades fängelset av uppretade milismän, varvid Joseph Smith dödades.

Ledare för mormonkyrkan blev nu Brigham Young och han ledde kyrkans förflyttning till Saltsjödalen i Klippiga bergen. Där bildades delstaten Utah och sedan staden Salt Lake City där mormonkyrkan har sitt högkvarter. Månggiftet som mormonerna är så kända för avskaffades utåt 1890. 1904 avskaffades det även inom kyrkan.

Mormonernas teologi

När man studerar mormonernas lärosatser ser man att de skiljer sig på flera punkter från den etablerade kristendomens läror.

Heliga skrifter

Förutom Bibeln så erkänner man Mormons Bok som det fulla evangeliet. Om Bibeln och Mormons bok kommer i konflikt med varandra så gäller Mormons bok.

Utöver Bibeln och Mormons bok har mormonerna Läran och förbundet och Den kostbara pärlan som heliga skrifter.

Gud

Mormonerna är henoteister, d v s de tror att utanför vår värld finns det ett oräkneligt antal gudar, men de tillber endast en gudom. Fadern, Sonen och Anden är enligt mormonerna tre personer och tre Gudar. Fadern har en kropp av kött och ben och en människas utseende. Man tror inte som de kristna kyrkorna att Gud är ett immateriellt andeväsen. Man tror också på en himmelsk moder, d v s en hustru till Fadern. Det har dessutom funnits en Fader till Fadern, som i sin tur har en Fader över sig o s v.

Skapelsen

Gud skapade inte jorden, enligt mormonerna, ur ingenting utan omorganiserade redan existerande materia. Man tror nämligen att Gud inte kan skapa eller förstöra materia. Innan vår värld organiserades, organiserade Gud flera andra världar. Jorden är, säger mormonerna, inte död materia utan ett levande ting. Att jorden skulle skapas skedde genom ett beslut av en gudaförsamling på planeten Kolob som är den planet som ligger närmast Guds tron.

Människan

Enligt mormonerna, levde vi i en föruttillvaro i himlen innan vi föddes på jorden. Jordelivet är en prövotid och beroende på hur man klarar denna prövotid så hamnar man i olika riken i himlen, vissa av rikena har olika våningar. De människor som levt ett mycket fromt liv blir gudar.

När mormonerna ringer på

Ska man bjuda in mormoner om de ringer på?

Mormonmissionärerna är ofta ungdomar i 20-års åldern som i sin utbildning inte förbereds på konfrontation med andra trosuppfattningar. Detta gör att en del mormonmissionärer reser hem som har blivit ordentligt omskakade av att upptäcka att det finns andra svar än vad de har blivit uppfostrade med. Ett TV-program berättade att ganska många ungdomar återvände psykiskt nedbrutna av vad de hade upplevt på sina missionsresor.

Det omvända gäller för dej som är kristen. Om du bjuder in människor med annan trosuppfattning än du har och du själv inte riktigt är säker på vad du tror på, så kommer även du att bli omskakad.

Säkrare kan man bli genom att studera den litteratur som finns i litteraturlistan, där jag kan rekommendera Drömmen om gudomlighet av Håkan Arlebrand som är den senaste boken som har skrivits om mormonerna och därför innehåller fakta som har kommit fram under de senaste åren. Man har under 1970-talet hittat dokument som visar att Joseph Smith flera gånger stått åtalad. bl.a. för bedrägeri.

Håkan Markström

 

Litteraturlista om mormonismen

Drömmen om gudomlighet av Håkan Arlebrand, PDF fil på literatursidan.

Se upp med mormonismen, EFS.