Din granne är - New Age-are
Hem ] Upp ] [ Din granne är - New Age-are ] TM ]

 

Alla måste finna sin egen väg till Gud, sitt eget sätt att utveckla sin inneboende gudomlighet. Vi måste ta vara på de potentialer vi har fått i detta livet och gå ännu ett steg i utvecklingen. Vi människor har ju så oerhört stora resurser oanvända.

Har du mött någon som resonerar så här? Detta är i alla fall ett mycket karaktäristiskt sätt att se på tillvaron om man blivit influerad av vad som går under samlingsnamnet New Age.

Att förstå varann

Det kan tänkas att när du, som kallar dig gammal traditionell kristen, och din granne kommer in på andliga saker i era samtal, verkar hon i början vara en vanlig sökare, som tror på någon sorts gud, (om än lite diffust). Du tycker att ni förstår varann ganska bra ... Men när ni så kommer in på lite mer djupa frågor, då upptäcker du att ni pratar förbi varann, att ni tänker på helt olika sätt och att ni, som till en början verkade tro ungefär likadant, efter ett tag inte längre alls är på samma plan.

Det kanske är så att han eller hon är influerad av det nya sättet att se på tillvaron som med ett samlingsnamn kallas New Age. För att vi ska kunna föra ett vettigt samtal där vi verkligen når varandra och förstår varandra, måste vi nog försöka lära oss lite mer om detta nygamla (och för traditionell kristendom väldigt främmande sätt) att tänka.

Vad menas med New Age?

New Age är inte en sekt, ingen organisation, inte ett samfund. Med New Age menas mer ett annat sätt att se på tillvaron, på livet, skapelsen, Gud osv.

I västvärlden har vi sedan tusentals år tänkt oss tillvaron utifrån en kristen/judisk världsbild:

Vi tänker t ex att världen är byggd av materia. Den är skapad och inte gudomlig. Gud är personlig och något som existerar oberoende av denna världen, även om han naturligtvis också finns här. Vi tänker oss tiden som en linje som börjar någonstans och slutar någon annanstans. Vi ser på människor som unika varelser, som bara lever ett enda liv och som har ett moraliskt ansvar inför Gud. Alltså: mycket av hela den västerländska världsbilden är helt och hållet präglad av en judisk och kristen tro!

Därför innebär New Age tänkandet inte i första hand att_ människor ansluter sig till en viss ny religion, utan att man helt enkelt byter det sätt som man ser på hela tillvaron!

Man förändras från att ha varit en kanske i och för sig allmänt religiös människa (eller ateist/agnostiker) som ändå haft en kristen världsbild till att helt enkelt få en mer eller mindre hinduisk (många skulle nog föredra att kalla det österländsk) världsbild.

Och det är detta som sen får konsekvenser i hur man lever, vad man tror på, vad man strävar mot osv.

Hur ser en New Age-are på tillvaron? (Det vill säga, hur ser den nya tidens människa på livet och verkligheten?)

Världen energi

New Ages världsbild är egentligen gamla österländska idéer i västerländsk tappning. Universum är en levande organism, som består av energi. Universum skapar sig själv. Det är som ett enda stort medvetande. Följaktligen är jag som människa bara en gren av detta stora medvetande.

Allt går i ett kretslopp. Universum uppstår, går tillbaka, föds igen ... precis som kretsloppet i naturen och precis som varje levande varelse föds, lever sitt liv, dör och föds till ett nytt liv. (Detta kallas reinkarnation.) Karmas lag, dvs. lagen om att alla ens handlingar får goda eller onda konsekvenser i detta eller ett följande liv, är en självklarhet i detta tänkande. I klassisk hinduism är chanserna minimala att nästa liv ska bli bättre. Riskerna för att falla tillbaka i utvecklingen är alldeles för stora. I New Age har man däremot kopplat ihop detta med ett positivt evolutionstänkande, vilket innebär att det i praktiken bara kan bli bättre i nästa liv, och nästa och ...

Längtan efter helhetssyn

Många människor idag längtar efter helhet, att få en helhetssyn på tillvaron, att höra ihop med något, att veta att man har en plats i tillvaron, något att utveckla, ett mål att vara på väg till. Det fantastiska med New Age är att det ger just detta genom att sätta in människan i ett mycket större sammanhang - jag är ett med universum, ett med Gud, ja, jag är gudomlig. Och det ger en enorm möjlighet att få jobba på sin egen andliga utveckling, att bli en större, bättre, högre människa: Samtidigt vet man att det också kommer hela universum till godo.

- Nu sedan jag fått denna syn på tillvaron älskar jag verkligen allt och alla - jag vet ju att de bara är en del av mig själv. Allt hör ju ihop.

Så kan man ofta höra en person som börjat tänka i New Age-banor säga.

Hela människan

I landet växer alternativa behandlingar upp som svampar ur jorden. De flesta av dessa bygger på denna nygamla världsbild, och tjänar för väldigt många människor som inkörsporten in i detta nya sätt att se på tillvaron.

Inte dogmer utan upplevelser

New Age är inte en kyrka eller rörelse i organisatorisk bemärkelse. Trosuppfattningarna inom New Age kan också variera mycket… Så min mycket schematiska bild av New Age, som jag gett här ovan, stämmer inte alls på alla!

Det är nämligen inte dogmer och läror som är viktigt, utan vad man upplever, och hur det känns. Och vilka metoder man kan använda för att uppleva detta.

Därför blir det inte så viktigt att bevara gamla sanningar utan mer att få nya uppenbarelser, nya metoder (men helst med urgammal anknytning) och vägledning som passar in i vår tid. Detta får man gärna genom tex pendlar, genom andevärlden, t ex via ockulta mästare, uppenbarelser (t ex ny information om Jesus) och avläsning av övernaturliga krönikor (som bara extremt avancerade mästare kan).

Detta innebär också att alla religioner bara är olika vägar som till sist leder till samma mål.

Alla leder rätt, men kanske lite olika effektivt, och passar olika människor olika bra.

Många möjligheter till utveckling

I takt med att detta nya tänkesätt sprider sig i landet ökar också intresset för, och utbudet av, olika terapier, behandlingar och kroppsliga eller andliga övningar. Dessutom ökar intresset för allt s k övernaturligt.

Nya bokhandlare som specialiserat sig på böcker i den här genren växer fram.

Möter ett behov

Att New Age har fått ( och får alltmer) ett så stort genomslag bland vanliga människor idag, beror nog framför allt på att det möter ett behov.

Hagge Geigert sa på EFS (Evangeliska Fosterlandsstiftelsens) årskonferens ett år: "Kyrkan sysslar för mycket med detaljer medan Svensson sitter hemma och har ont i själen."

Mångas intryck av de kristna och kristendomen idag är framför allt att det är en stelnad institutionstro utan sann andlighet ... och att kyrkan inte har något som skulle kunna möta människans livshunger. Här har kyrkan och dess folk en enorm utmaning idag: att visa på honom som vi tror är Vägen, Sanningen och Livet!!!

Karin Lindmark, Byske