Granskning av Den kostbara pärlan
Hem ] Upp ] Din granne är - mormon ] Granskning av Mormons bok ] [ Granskning av Den kostbara pärlan ] Momoner - vad tror de på? ] Bibeln och Mormons bok ]

 

Av Håkan Markström

 • Den kostbara pärlan innehåller följande delar:
 • Moses bok – är utdrag ur första moseboken från Joseph Smiths egen översättning av Bibeln.
 • Abrahams bok – vad den egentligen är går starkt isär beroende på vem man frågar.
 • Joseph Smiths skrifter – Kapitel 1 är ett utdrag ur konung Jakobs bibelversion Matt. 23:39 – 24:51, Kapitel 2 är ett utdrag ut Joseph Smiths historia.
 • Trosartiklarna.

 

Moses bok

Precis som med Mormons bok innehåller denna, av Joseph Smith översatta del, historiska felaktigheter.

 1. Kap 6 vers 54 står " arvsynden". Arvsynden, som inte står i Bibeln, är en ide framför av Augustinus (354 – 430).
 2. Man har med grekiska ord. T.ex. kap 3 vers 9 "sfär", kap 4 vers 4 "djävulen ", kap 6 vers 52 "Kristus" Den hellenistiska (grekiska) perioden för de bibelns länderna börjar 333 f.Kr.
 3. I kap 1 vers 20 "helvetets". Helvetet beskrivs bara i nya testamentet.
 4. I kap 5 vers 9 " återlöst". Återlöst är ett ord som syftar på Kristus. Ordet saknas i bibeln.
 5. I kap 5 vers 10 "i köttet". Att något sker eller görs i köttet finns bara beskrivet i nya testamentet. Samma sak i vers 13 " Och från den tiden började människorna bliva köttsliga, sinnliga och djävulska".
 6. I kap 5 vers 14 "Helige Anden". Att anden är helig beskrivs bara i nya testamentet.
 7. I kap 5 vers 24 "Förtappelse". Att vara förtappad är också något som är förknippat med nya testamentet och Kristus.

Det finns flera uttryck i Moses bok som förkommer på andra ställen i Bibeln. Både i nya och gamla testamentet. Några exempel från nya testamentet:

 1. Kap 1 vers 19 "Gå bort, Satan". Matt, 4:10 "Då sade Jesus till honom: "Gå din väg, Satan. Det står ju skrivet: Herren, din Gud, skall du tillbe, och endast honom skall du dyrka".
 2. Överhuvudtaget ges redan här en ingående kännedom om nya testamentliga företeelser som "Sonen" (kap 1:33), "evangeliet" (kap 5:58), hela kap 6 vers 52: "Han sade också till honom: Om du vill vända dig till mig och hörsamma min röst, tro och omvända dig från alla dina överträdelser och bliva döpt, ja, i vatten i min enfödde Sons namn, vilken är full av nåd och sanning, vilket är Jesus Kristus, det enda namn som skall givas under himmelen, varigenom frälsning skall komma till människornas barn, så skall du få den Helige Andens gåva och bedja om allt i hans namn, och allt vad du beder om, det skall givas dig". Honom är enligt föregående vers Adam och detta skulle alltså Gud ha sagt till Adam! Denna vers är analog med att alla som står Gud mycket nära kan idag tala om vad som kommer att ske om 2,3 miljoner år eller 6000 år enligt SHD historieskrivning. Versen har sitt ursprung att bevisa att arvsynden inte existerar.

 

Abrahams bok

Abrahams bok är den i särklass mest kontroversiella skrift som mormonerna har. Det finns två helt olika versioner:

Version 1

1835 hade några mormoner köpt fyra egyptiska mumier, där de följde med några papyrushandskrifter. Forskarna på denna tid kunde inte tyda de egyptiska hieroglyferna. Joseph Smith påstod sig dock kunna översätta dessa handskrifter och den översättningen kom att bli Abrahams bok. Till texten fanns tre avbildningar. Kallade faksimile 1-3, av papyrushandskrifterna. Abrahams bok handlar om Abrahams äventyr i Egypten och mormonernas uppfattning om gudar och väldens uppkomst. Översättningen fick inte stå oemotsagd. Redan i slutet av 1850 så kommer den franske egyptologen Theodule Deveria fram till att faksimilerna beskriver kända egyptiska begravningsbilder. De handlar alltså inte om Abraham. 1912 gav Franklin S Spalding ut boken "Joseph Smith, Jr, As a Translator". Han hade låtet de främsta egyptologerna granska faksimilerna. De kom oberoende av varandra fram till att Joseph Smith översättning var felaktig. 1966 publicerade Jerald och Sandra Tanner kopior av Joseph Smits handskrivna egyptiska ordbok och grammatik. I november 1967 överlämnar Metropolitan Museum i New York ,de papyrushandskrifter som hittats i museet och som var de Joseph Smith fick 1835, till Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagar Heliga. Kyrkan lät nu egyptologer undersöka dessa skrifter och de kom fram till att skrifterna inte var från Abrahams tid utan de tidigaste var från ca 60 e.Kr. Handskrifterna visade sig vara en version av den egyptiska dödsboken. Man kopplade också ihop handskrifterna med Joseph Smits handskrivna egyptiska ordbok och grammatik. Detta bekräftade att Joseph Smith inte hade förstått vad handskrifterna handlade om och att han totalt saknade förmåga att översätta dem.

Version 2

Detta är Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heligas version. Enlig den så är allt rätt i föregående version utom att Joseph Smith har översatt något från papyrushandskrifterna. Joseph Smith har i stället använt handskrifterna för att få en uppenbarelse till att skriva Abrahams bok. Dessutom var en del av hans tolkningar av papyrushandskrifterna ganska korrekta.

Debatten om denna bok är flitigt förekommande på webben. Sök på "Book of Abraham".

 

Joseph Smiths skrifter

Kapitel 1

Kapitlet är ett utdrag ur konung Jakobs bibelversion Matt. 23:39 – 24:51. Om man jämför den med bibelkommissionens översättning så är konung Jakobs översättning längre.

Kapitel 2

Utdrag ut profeten Joseph Smiths historia. Detta kapitel finns också som separat skrift och heter då "Joseph Smiths vittnesbörd". Kapitlet handlar om hur Joseph Smith får veta att han inte ska ansluta sig till någon av de nuvarande kyrkorna utan i stället ska få veta var några plåtar finns. Efter vissa fördröjande händelser så får han tag i plåtarna som kommer att bli Mormons bok.

Inte heller denna berättelse har fått stå oemotsagd. Det som har granskat denna berättelse har upptäckt att det dels inte har gått att bekräfta historiskt det som beskrivs. Enligt Smith var det en väckelse som orsakade religiösa strider som gjorde att han inte skulle ansluta sig till de existerande kyrkorna. Alla historiska bevis visar att det inte var någon väckelse vid den tidpunkt som Joseph Smith beskriver, 1820. Väckelsen kom senare 1824. Det finns också flera olika versioner av berättelsen. Det tidigaste är enklast och sedan går det mot mer och mer innehållsrika berättelser.

Hem ] Upp ] Din granne är - mormon ] Granskning av Mormons bok ] [ Granskning av Den kostbara pärlan ] Momoner - vad tror de på? ] Bibeln och Mormons bok ]