Jehovas vittnen
Hem Vilka är vi? Kristen tro Jehovas vittnen Mormoner New Age Litteratur

 

Din granne är - Jehovas Vittne
Jehovas Vittnen - vad tror de på?

Jehovas Vittnen

Till skolungdomar och andra som inte vet vad Jehovas Vittnen står för. Dessa sidor är EMOT Jehovas Vittnens lära.

Grundaren till Jehovas Vittnen är amerikanen Charles Taze Russell (1852–1916). Russell påverkades av adventister som väntade Kristi återkomst 22 okt. 1844. Då det inte inträffade gjorde Russell en omtolkning av Daniels bok och Uppenbarelseboken att Kristus skulle återkomma 1914. Inte heller nu skedde en återkomst som var väntad så en ny omtolkning framhärdade att återkomsten hade skett "i osynlig måtto". Efter Russell var Joseph Franklin Rutherford (1869–1942) ledare för Bibel- och Traktatsällskapet Vakttornet. Numera utövas ledningen av ett kollektiv av styrande bröder.

Bibeln

Jehovas Vittnen lära bygger på bibeln men man har en helt annan tolkning än traditionell kristna rörelser. Man erkänner inte treenigheten utan säger att det finns en Gud, Jehova, Jesus är Guds son men är inte Gud. Den Heliga Anden ser man som Guds kraft. Man anser också att det inte finns en odödlig själ. Jehovas Vittnen har en fundamentalistisk bokstavstroende bibeltolkning. Allt i bibeln ska stämma. P.g.a. sin teologi och bibelsyn får Jehovas Vittnen problem med vissa bibelställen. De mest klassiska är:

Bibelställe Jehovas Vittnens problem
Joh. 1:1

I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud.

Efter som Ordet är en omskrivning av Jesus så stämmer inte "Ordet var Gud" med J.V. teologi. De hävdar att det ska stå "Ordet var en gud"
Luk. 23:43

Jesus svarade: "Sannerligen, redan i dag skall du vara med mig i paradiset."

Det finns ingen själ som lever efter döden alltså är detta fel. J.V. hävdar att det ska stå "Jesus svarade: "Sannerligen, jag säger dig redan i dag, du skall vara med mig i paradiset"
2:a Kung. 24:11-12 - Och Nebukadnessar, kungen i Babel, kom till staden, medan hans tjänare belägrade den. Då gav sig Jojakin, Judas kung, åt kungen i Babel med sin moder och med sina tjänare, sina hövitsmän och hovmän. Och kungen i Babel fängslade honom så i sitt åttonde regeringsår.

Motsvarar 598-597 f.Kr. – historiskt riktigt. Handlar om Jerusalems belägring.

Templets förstöring 587-586 står i 2:a Kung. 25

Stämmer inte med Daniel 1:1 - I Jojakims, Judas kungs, tredje regeringsår kom Nebukadnessar, kungen i Babel, mot Jerusalem och belägrade det.

Motsvarar 606 f.Kr. - historiskt felaktigt.

Efter som Daniels bok spelar en nyckelroll i J.V. teologi orsakar de historiskt riktiga bibelböckerna problem. Ett vittne jag talade med hade över huvud taget inte läst kungaböckerna!

 

Eftersom allt i bibeln ska stämma historiskt trots att alla bibelböcker inte är historiskt helt korrekta får man konstiga fenomen som att samma person har olika namn i olika bibelböcker om man försöker pussla ihop det. Ett Jehovas Vittne som var på besök hos mig hävdade att två olika namn i två olika bibelböcker var samma person.

1914

1914 har kraftigt tonats ned under senare år.  Det är idag svårt att hitta något om 1914 på officiella Jehovas Vittnens webbsidor. Man hade åsikten att 1000-års riket skulle komma inom den generation som var född 1914. Då hundra år har gått sedan dess är det osannolikt att 1000-årsriket skulle komma inom den genrationen då få av dem lever idag.

Man har därför idag samma åsikt om 1000-års riket som vanliga kristna har om Jesu återkomst. Generationer tolkas som det mänskliga släktet och man därför inte kan veta när händelser ska inträffa som 1000-års riket och Jesu återkomst.

Jehovas Vittnen har därför närmat sig de vanliga kristna i sin tolkning av generationer.

1914 har definitivt gått i graven för Jehovas Vittnen. Talade med Jehovas Vittne som inte hade hört talas om 1914.  

Talen i bibeln

1914 kan dock fortfarande kritiseras då man har räknat fel men framför allt att det inte går att använda bibeln för att räkna ut årtal för Jesus återkomst eller någon annan händelse. Det är historiskt helt uppåt väggarna. Det år 606 f.Kr, som Jehova Vittnen använder och har räknat ut, hände historiskt 587 f.Kr. Många av de tal som anges i bibeln är symboliska.

Även här finns det tecken på att Jehovas Vittnen har tonat ned hur mycket man kan räkna ut med de tal som finns i Bibeln.

144000

Ett exempel. J.V. säger att 144000 kommer till himmelen. Talet fås fram genom att det finns 12 israeliska stammar. Sedan lägger man till 1000 för att ange att de är många. 1000 användes på denna tid för att ange oändligt många. Idag kan vi t.ex. säga "Jag har sagt det till dej minst en miljon gånger." En miljon är i detta sammanhang symboliskt och inte exakt. För att ytterliga förstärka det symboliska talet så multiplicerade man dem (12x12000 = 144000). 144000 betyder alltså att en oändlig skara från Israels stammar kommer till himmelen. Uppenbarelseboken är dock inte helt klar på denna punkt. Eventuell symboliserar talet alla kristna.

Verserna lyder

Upp 7:4-8
Och jag fick höra antalet av dem som var märkta med sigill. Etthundrafyrtiofyra tusen var märkta, och de kom från alla Israels stammar: [5] av Judas stam tolv tusen märkta med sigill, av Rubens stam tolv tusen, av Gads stam tolv tusen, [6] av Ashers stam tolv tusen, av Naftalis stam tolv tusen, av Manasses stam tolv tusen, [7] av Simons stam tolv tusen, av Levis stam tolv tusen, av Isaskars stam tolv tusen, [8] av Sebulons stam tolv tusen, av Josefs stam tolv tusen och av Benjamins stam tolv tusen, märkta med sigill.


Kommentar i Bibel 2000


7:4 Etthundrafyrtiofyra tusen Talet antyder dels att skaran är oändligt stor, dels att de kristna är det nya Israel. Det kan vara fråga om de kristna över huvud, dvs. samma skara som i v. 9, eller om det Israel som kommer till tro på Kristus (jfr Rom 11:26) till skillnad från de hednakristna.

7:4 Israels stammar I den följande uppräkningen nämns Juda stam först, eftersom Kristus tillhörde den (Heb 7:14; Upp 5:5). Dans stam har uteslutits, eftersom den ansågs ha avfallit (se Dom 18; jfr 1 Mos 49:17). Tolvtalet har bibehållits genom att den ersatts av Manasses stam, uppkallad efter en av Josefs söner.
 

Jesus dog på en påle

 

Jehovas Vittnen hävdar att korset är en fallossymbol och att Jesus dog på en påle. Historiskt har man avrättat folk både på pålar och kors och att korset skulle vara en fallossymbol är Jehovas Vittnens egen tolkning som kommer från en lång kedja i ett resonemang där man tar med kors från forna Egypten. Bibeln själv visar att Jesus dog på ett kors:

Matt 27:37

Ovanför hans huvud hade de satt upp anklagelsen mot honom som löd: Detta är Jesus, judarnas konung.

Det satte anklagelserna ovanför Jesu huvud inte hans händer som det borde ha stått om man hängde på en påle där man spikat fast händerna ovanför huvudet.

Håkan Markström