TM
Hem ] Upp ] Din granne är - New Age-are ] [ TM ]

 

TM - transcendental meditation. Av transcendent - som ligger bortom gränsen för det som kan uppfattas med sinnena eller förnuftet.

TM startades 1958 av den indiske gurun Maharishi Mahesh Yogi. Läran inom TM grundar sig på den indiska vedantifilosofin. Det mantra som man för att använda vid meditationen, som är på sanskrit, är ofta ett namn på någon indisk gud och den invigningsrit som man genomgår för att få mantrat är en hinduisk invigningsrit.

Vedantifilosofin räknas som en av den klassiska hinduismens filosofiska system. I centrum av denna filosofi står Atman och Brahman. Brahman är verkligheten och någon annan verklighet finns inte. Brahman har skapat världen och är världen. Alla former av liv hör ytterst ihop med Brahman.

Det kan bara bero på många människors dåliga kunskap om hinduism att TM inte har uppfattats som den hinduiska rörelse som den är.